Nezávislá kandidátka na poslankyňu

JANA GAJDOŠOVÁ

Kandidát na poslanca

Stanislav Turanec

Kandidátka na poslankyňu

ZUZANA LÚČANOVÁ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ STRÁŇAVCI, sú za mnou štyri roky na pozícii poslanca obecného zastupiteľstva. NENAHRADITEĽNÉ SKÚSENOSTI, KTORÉ SOM ZÍSKAL, CHCEM ZÚROČIŤ AJ V ĎALŠOM VOLEBNOM OBDOBÍ. Ako poslanec som zistil, že poukazovať na veci, ktoré nie sú správne, na veci, ktoré by sa dali robiť lepšie a modernejšie, je pre isté kruhy stále neprijateľné. Na druhej strane je tu stále väčšina občanov, ktorí majú záujem na tom, aby boli Stráňavy TRANSPARENTNOU A POKROKOVOU OBCOU. Nepatrím k ľuďom, ktorí sa zľaknú prekážok a preto do týchto volieb vstupujem s ešte väčšou motiváciou a nadšením. SOM PRESVEDČENÝ, ŽE NAŠU OBEC JE MOŽNÉ POHNÚŤ DO NOVEJ DOBY a priniesť moderný spôsob riadenia so zameraním na plánovaný a komplexný rozvoj všetkých oblastí obecného života. Do týchto volieb vstupujem na kandidátnej listine Slovenskej Národnej Strany, a to predovšetkým ako KANDIDÁT NA STAROSTU OBCE a zároveň ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.

KANDIDÁT NA STAROSTU

Počas posledných štyroch rokov som sa utvrdil v tom, že v našej obci nie je možné urobiť žiadne podstatné kroky bez ZMENY PRIORÍT OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Do volieb preto nevstupujem sám, ale ako SÚČASŤ TÍMU nadšených ľudí s úprimným odhodlaním pracovať pre obec a to bez ohľadu na osobný prospech. V mojom tíme sú JANA GAJDOŠOVÁ - nezávislá kandidátka na poslankyňu, STANISLAV TURANEC – kandidát na poslanca za SNS, ZUZANA LÚČANOVÁ – kandidátka na poslankyňu za SNS. Stavajúc na mojich skúsenostiach, na postrehoch občanov, na našich nápadoch a na porovnaní s inými modernými obcami, ktoré nám boli inšpiráciou, sme zostavili náš VOLEBNÝ PROGRAM.

NÁŠ VOLEBNÝ PROGRAM

TRANSPARENTNÉ

RIADENIE OBCE

ROZVOJ OBČIANSKEJ

VYBAVENOSTI

BUDOVANIE

TURISTICKÉHO RUCHU

ROZVOJ

KULTÚRY

PODPORA

ŠPORTU