Nezávislá kandidátka na poslankyňu

JANA GAJDOŠOVÁ

Kandidát na poslanca

Stanislav Turanec

Kandidátka na poslankyňu

ZUZANA LÚČANOVÁ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ STRÁŇAVCI, štyri roky ubehli veľmi rýchlo a sú tu nové komunálne voľby. V minulých voľbách ste mi dali svoju dôveru a zvolili ma za poslanca obecného zastupiteľstva. Sú za mnou ŠTYRI ROKY NENAHRADITEĽNÝCH SKÚSENOSTÍ, ktoré chcem zúročiť aj v ďalšom volebnom období. Ako poslanec som zistil, že poukazovať na veci, ktoré nie sú správne, na veci, ktoré by sa dali robiť lepšie a modernejšie, je pre isté kruhy stále neprijateľné. Na druhej strane je tu stále väčšina občanov, ktorí majú záujem na tom, aby boli Stráňavy transparentnou a pokrokovou obcou. Nepatrím k ľuďom, ktorí sa zľaknú prekážok a preto do týchto volieb vstupujem s ešte väčšou motiváciou a nadšením. SOM PRESVEDČENÝ, ŽE NAŠU OBEC JE MOŽNÉ POHNÚŤ DO NOVEJ DOBY, priniesť úplne nový spôsob riadenia so zameraním na plánovanú a komplexnú prácu vo všetkých oblastiach obecného života. Do týchto volieb vstupujem na kandidátnej listine Slovenskej Národnej Strany, a to predovšetkým ako KANDIDÁT NA STAROSTU OBCE a zároveň ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.

KANDIDÁT NA STAROSTU

Počas posledných štyroch rokov som sa utvrdil v tom, že v našej obci nie je možné urobiť žiadne podstatné kroky bez ZMENY PRIORÍT OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Do volieb preto nevstupujem sám, ale ako SÚČASŤ TÍMU nadšených ľudí s úprimným odhodlaním pracovať pre blaho občanov bez ohľadu na osobný prospech. V mojom tíme sú JANA GAJDOŠOVÁ - nezávislá kandidátka na poslankyňu, STANISLAV TURANEC – kandidát na poslanca za SNS, ZUZANA LÚČANOVÁ – kandidátka na poslankyňu za SNS. Stavajúc na mojich skúsenostiach, na postrehoch občanov, na našich nápadoch a na porovnaní s inými modernými obcami, ktoré nám boli inšpiráciou, sme zostavili náš VOLEBNÝ PROGRAM.

NÁŠ VOLEBNÝ PROGRAM

TRANSPARENTNÉ

RIADENIE OBCE

ROZVOJ OBČIANSKEJ

VYBAVENOSTI

BUDOVANIE

TURISTICKÉHO RUCHU

ROZVOJ

KULTÚRY

PODPORA

ŠPORTU